Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Komunikaty
Komunikat

lip 6, 2018

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 27 czerwca 2018r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła program kursu specjalistycznego Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek. Opracowanie programu zostało przeprowadzone na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 z późn. zm.).

Opracowany program kształcenia wchodzi w życie 14 dni od zatwierdzenia prze Ministra Zdrowia i zostanie udostępniony na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny
 

Powrót