Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Wyniki egzaminów - sesja wiosenna 2018
Podsumowanie wyników egzaminów - sesja wiosenna 2018

cze 26, 2018

Analiza wyników egzaminów państwowych przeprowadzonych w sesji wiosennej 2018r

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sesji wiosennej 2018 roku zapewniło obsługę organizacyjną 23 egzaminów przeprowadzonych przez państwową komisję egzaminacyjnąw18 dziedzinach kształcenia.Do egzaminów zakwalifikowano 853 pielęgniarki i położne,natomiast przystąpiło 825 osób. Z grupy osób przystępujących, wynik pozytywny uzyskało 457 pielęgniarek i położnych (55,39%), natomiast negatywny 368 osób, co stanowi  44,61%.

Pełna analiza wyników 

Powrót