Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów z dziedzin: ochrony zdrowia pracujących, pielęgniarstwa: epidemiologicznego, psychiatrycznego, onkologicznego, internistycznego, ratunkowego, chirurgicznego, geriatrycznego, anestezjologicznego

Komunikaty
Komunikat

maj 16, 2018

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi dwukrotnego zamieszczenia wyników Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych podkreśla, iż do wskazanej sytuacji doszło w następstwie problemu technicznego, związanego ze skanowaniem formularzy odpowiedzi. Formularze odpowiedzi skanowane są przez skaner, następnie wyniki wczytywane są do bazy i podawane do publicznej wiadomości.

W sytuacji, gdy wyniki są graniczne lub nie odczytane, zgodnie z Regulaminem Egzaminu Państwowego i przepisem § 15 ust. 19, komisja egzaminacyjna dokonuje ręcznego sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi. Pierwsza wersja wyników egzaminu w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego została podana do publicznej wiadomości przed ich ręczną weryfikacją przez komisję, a zatem przed finalizacją całej procedury sprawdzenia odpowiedzi na zadania egzaminacyjne. Publikacja wyników nastąpiła w następstwie niezależnego od Centrum błędu systemu, na którym funkcjonowały skanery. Formularze odpowiedzi były skanowane bowiem na nowych skanerach, z nowym oprogramowaniem, których ustawienia nie zostały w pełni dopasowane do wzorca formularza odpowiedzi wgranego do bazy OBZE. Wskazany problem techniczny został niezwłocznie zidentyfikowany przez komisję egzaminacyjną i wraz z wykonawcą oprogramowania podjęto działania zmierzające do eliminacji wskazanego błędu, w następstwie czego dokonano ponownej publikacji wyników egzaminu, które są wiążące, i oficjalnie potwierdzone przez komisję egzaminacyjną.

Wskazany problem techniczny jakkolwiek spowodował niepożądaną sytuację, tak został niezwłocznie zidentyfikowany i naprawiony. Centrum ponadto zwraca uwagę, iż Regulamin PES przewiduje uprawnienie każdego uczestnika egzaminu do wglądu w formularz odpowiedzi, gwarantując możliwość jej weryfikacji  oraz złożenia umotywowanych zastrzeżeń w zakresie oceny zadań egzaminacyjnych.

Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny
 

 

Powrót