Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

*Aktualizacja programu kursu Leczenie ran dla pielęgniarek*

Komunikaty
Komunikat

lut 13, 2018

Podręcznik opracowany w Instytucie Matki i Dziecka jest aktualizacją wydawnictwa „Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej”, które powstało w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD w 2003 roku w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

Publikacja jest opatrzona numerem ISBN i jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania z możliwością nieodpłatnego pobierania.

 

Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
 

Powrót