Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

*Aktualizacja programu kursu Leczenie ran dla pielęgniarek*

Komunikaty
Komunikat

gru 12, 2017

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zamieszcza na stronie internetowej Centrum oraz w SMK jednolite wersje programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz kursów specjalistycznych obejmujące:

  1. Aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzoną przez Pana Marka Tombarkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.10.2016 r.
  2. Aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną Panią Józefę Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 31.08.2017 r.
  3. Aktualizację Modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zawartego we wszystkich programach szkoleń specjalizacyjnych,  zatwierdzoną Panią Józefę Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 28.11.2017 r.

Wymienione aktualizacje przygotowane zostały na podstawie art. 78 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 z późn. zm.). Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust.3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia. 

 

Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny

Powrót