Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do złożenia oferty na: „Wybór autorów do opracowania zadań egzaminacyjnych - informacje w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZAMÓWIENIA PODPROGOWE

Komunikaty
Komunikat

gru 5, 2017

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 28 listopada 2017r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła dokument: Aktualizacja modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji we wszystkich programach szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, opracowany na podstawie art. 78 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251 z późn. zm.).

Zmiana modułu I  we wszystkich programach szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych wchodzi w życie 14 dni od zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust.3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.

  Aktualizacja modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

 • Maria Jolanta Królak
  Dyrektor
  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Pielęgniarek i Położnych
   
  Jacek Chojnacki
  Radca Prawny

Powrót