Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do złożenia oferty na: „Wybór autorów do opracowania zadań egzaminacyjnych - informacje w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZAMÓWIENIA PODPROGOWE

Zamówienia rozstrzygnięte
BA.260.3.2017.JN

lis 29, 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powrót