Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 19 457, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Zamówienia rozstrzygnięte
BA.260.2.2017.JN

lis 29, 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powrót