Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów w dziedzinach pielęgniarstwa: rodzinnego dla położnych, epidemiologicznego, ratunkowego, geriatrycznego, opieki długoterminowej, onkologicznego

Zamówienia rozstrzygnięte
BA.260.2.2017.JN

lis 29, 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powrót