Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do złożenia oferty na: „Wybór autorów do opracowania zadań egzaminacyjnych - informacje w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZAMÓWIENIA PODPROGOWE

Komunikaty
Komunikat

lis 2, 2017

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 26 października 2017r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła zaktualizowany program kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych. Ewaluacja programu została przeprowadzona na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251 z późn. zm.).

Zaktualizowany program kształcenia wchodzi w życie 14 dni od zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia i zostanie udostępniony na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust.3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.

Program kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny

Powrót