Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Aktualności
Komunikat

kwi 28, 2017

Powoływanie do składu komisji kwalifikacyjnych przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub towarzystw naukowych pielęgniarek i położnych właściwych dla dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej będącej przedmiotem kształcenia. 

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 ust. 2 pkt. 2 oraz § 23 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1761) w skład komisji kwalifikacyjnych wchodzi przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych.  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zamieszcza wykaz stowarzyszeń zawodowych lub towarzystw naukowych pielęgniarek i położnych wraz z przyporządkowaniem do danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej z podziałem na województwa, na terenie którego ma swoja siedzibę.

 Wykaz stowarzyszeń zawodowych i towarzystw naukowych pielęgniarek i położnych

  • Maria Jolanta Królak
    Dyrektor
    Centrum Kształcenia Podyplomowego
    Pielęgniarek i Położnych

Powrót