Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Aktualności
Komunikat

lut 21, 2017

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 02.02.2017r. zostały zatwierdzone przez Ministra Zdrowia 2 programy kursów specjalistycznych:

1)    Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), przeznaczony dla pielęgniarek;

2)    Onkologia ginekologiczna, przeznaczony dla położnych.

 Programy ww. kursów są dostępne na stronie internetowej Centrum: Programy kształcenia → Kursy specjalistyczne → Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek/Programy kursów specjalistycznych dla położnych.

                                                                                                Maria Jolanta Królak
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Powrót