Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Kontakt

ul. A. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa
(siedziba Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, budynek D, piętro II – wejście przez budynek A)

 

Sekretariat

tel. 22 592 34 50 

fax. 22 658 47 33

e-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl

 

Biuro Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

tel. 603 793 738

e-mail: a.janczura@ckppip.edu.pl

 

Biuro Analiz i Kształcenia Podyplomowego

tel. 609 311 418

e-mail: e.dudek@ckppip.edu.pl

 

Biuro Finansowo-Księgowe  

tel. 609 386 680 

e-mail: b.klasa@ckppip.edu.pl

 

Biuro Administracyjne   

tel. 697 313 151

e-mail: j.lobodziec@ckppip.edu.pl

 

Główny Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych

tel. 609 310 151

e-mail: j.niewczas@ckppip.edu.pl

 

NIP: 525 20 92 286

REGON: 013285610