Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Kontakt

ul. A. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa
(siedziba Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, budynek D, piętro II)

fax. +48 22 658 47 33, e-mail:

 

Dyrektor  

tel. 725 505 805

e-mail: b.guzak@ckppip.edu.pl

 

Z-ca Dyrektora  

tel. 607 034 549

e-mail: b.szlendak@ckppip.edu.pl

 

Biuro Finansowo-Księgowe  

e-mail: j.olszewska@ckppip.edu.pl

 

Biuro Administracyjne   

tel. 697 313 151

e-mail: j.lobodziec@ckppip.edu.pl

 

Biuro Analiz i Kształcenia Podyplomowego

e-mail: e.dudek@ckppip.edu.pl

 

Biuro Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

tel. 603 793 738

e-mail: a.janczura@ckppip.edu.plNIP: 525 20 92 286

REGON: 013285610