Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Dyplomy do odbioru: ochrona zdr. prac., piel: epidemiologiczne, psychiatryczne, onkologiczne, internistyczne, ratunkowe, chirurgiczne, geriatryczne, anestezjologiczne, op. paliatywna, op. długoterminowa, rodzinne, operacyjne, pediatryczne, neonatologiczne, ginek.-położnicze

Sprawozdania z realizacji kształcenia

DANE WYNIKAJĄCE Z ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, na podstawie informacji przedkładanych przez organizatorów, dotyczących realizacji kształcenia w danym roku, przygotowuje coroczne sprawozdania. Celem prowadzonych działań jest przygotowanie raportu charakteryzującego kształcenie podyplomowe na terenie całego kraju.

Dane dotyczące realizacji kształcenia w danym roku zawarte są w plikach:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000