Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Zadania egzaminacyjne - 2018

Komunikat z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych

 

SESJA WIOSENNA 

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2018 (specjalizacje realizowane na podstawie programów obowiązujących do 23.08.2015r) 

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2018 – pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 24.08.2015r) 

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2018 – pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 24.08.2015r) 

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2018  – pielęgniarstwo neonatologiczne (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 24.08.2015r) 

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2018  – pielęgniarstwo chirurgiczne (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 24.08.2015r) 

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2018  – pielęgniarstwo operacyjne (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 24.08.2015r) 

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2018  – pielęgniarstwo onkologiczne (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 24.08.2015r) 

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2018  – pielęgniarstwo internistyczne (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 24.08.2015r)

 

SESJA JESIENNA

Zadania egzaminacyjne sesjI jesiennej 2018 r.(specjalizacje realizowane na podstawie programów obowiązujących do 23.08.2015r.)

Zadania egzaminacyjne sesji jesiennej 2018r.(specjalizacje realizowane na podstawie programów obowiązujących od 24.08.2015r.)