Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do złożenia oferty na: „Wybór autorów do opracowania zadań egzaminacyjnych - informacje w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZAMÓWIENIA PODPROGOWE

Terminy egzaminów - sesja wiosenna 2018

Terminy egzaminów dla szkoleń specjalizacyjnych zrealizowanych na podstawie programów kształcenia obowiązujących od 2015 roku

L.p.

Dziedzina

Data egzaminu

Godzina

Miejsce egzaminu

1.

Pielęgniarstwo onkologiczne

10 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe Fundacji „Nowe Horyzonty” Warszawa, ul. Bobrowiecka 9,

Sala A-402, budynek A, IV piętro

2.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

11 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe Fundacji „Nowe Horyzonty” Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, 

Sala A-402, budynek A, IV piętro

3.

Pielęgniarstwo operacyjne

12 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe Fundacji „Nowe Horyzonty” Warszawa, ul. Bobrowiecka 9,

Sala A-301, budynek A, III piętro

4.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki

23 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe Fundacji „Nowe Horyzonty” Warszawa, ul. Bobrowiecka 9,

Sala A-302, budynek A, III piętro

5.

Pielęgniarstwo chirurgiczne

24 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe Fundacji „Nowe Horyzonty” Warszawa, ul. Bobrowiecka 9,

Sala A-301, budynek A, III piętro

6.

Pielęgniarstwo internistyczne

25 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe Fundacji „Nowe Horyzonty” Warszawa, ul. Bobrowiecka 9,

Sala A-302, budynek A, III piętro

7.

Pielęgniarstwo neonatologiczne

26 kwietnia 2018r. 9:30 Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe Fundacji „Nowe Horyzonty” Warszawa, ul. Bobrowiecka 9,

Sala A-402, budynek A, IV piętro

 

Terminy egzaminów dla szkoleń specjalizacyjnych zrealizowanych na podstawie programów kształcenia obowiązujących  do 2015 roku.

L.p.

Dziedzina

Data egzaminu

Godzina

Miejsce egzaminu

1.

Pielęgniarstwo zachowawcze

10 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

2.

Pielęgniarstwo onkologiczne

10 kwietnia 2018r.

9:30 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A,
budynek D, piętro II

3.

Pielęgniarstwo ratunkowe

12 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

4.

Pielęgniarstwo operacyjne

12 kwietnia 2018r.

9:30 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

5.

Pielęgniarstwo psychiatryczne

12 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

6.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej  17 kwietnia 2018r. 9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

7.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

17 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

8. Pielęgniarstwo geriatryczne 17 kwietnia 2018r.
 9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

9.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki

23 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe Fundacji „Nowe Horyzonty” Warszawa, ul. Bobrowiecka 9,

Sala A-402, budynek A, IV piętro

10.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

24 kwietnia 2018r.

9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

11.
Organizacja i zarządzanie
24 kwietnia 2018r.  9:30 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

12.
Pielęgniarstwo pediatryczne
24 kwietnia 2018r. 9:30 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

13.
Pielęgniarstwo chirurgiczne
24 kwietnia 2018r.
9:30 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

14.
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
26 kwietnia 2018r.
9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

15.
Pielęgniarstwo ginekologiczne
26 kwietnia 2018r. 9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II

16.
Pielęgniarstwo neonatologiczne
26 kwietnia 2018r.  9:30

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A, 
budynek D, piętro II