Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Komunikat z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych zaplanowanych w terminie począwszy od dnia 17 marca 2020r. - więcej informacji w zakładce Komunikaty lub w zakładce Informacje dla zdających

Dla organizatorów

 

 

Materiały dydaktyczne:

Metodologia opracowywania materiałów dydaktycznych


Formularze:

Załączniki do harmonogramów kształcenia przesyłanych za pośrednictwem SMK:

Wzór oświadczenia o posiadaniu wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia

Wzór oświadczenia o zapewnieniu środków dydaktycznych