Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Dla organizatorów

Komunikaty:

 

 

Komunikat  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

 

 

Materiały dydaktyczne:


Formularze:

(harmonogramy w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres )