Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Dla organizatorów

 

 

Materiały dydaktyczne:

Metodologia opracowywania materiałów dydaktycznych


Formularze:

Załączniki do harmonogramów kształcenia przesyłanych za pośrednictwem SMK:

Wzór oświadczenia o posiadaniu wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia

Wzór oświadczenia o zapewnieniu środków dydaktycznych