Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Plany kształcenia / Wyszukiwarka

PLANY NA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych prezentuje przedłożone przez organizatorów kształcenia, do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) informacje dotyczące planowanej realizacji kształcenia podyplomowego w I półroczu 2017r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z wybranym organizatorem.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za przedkładane przez organizatorów planowane terminy rozpoczęcia kształcenia.