Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Formularze

Dla organizatorów:

(formularz prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: ksztalcenie@ckppip.edu.pl)

Wzór Formularza Sprawozdanie z realizacji kształcenia w 2016r. – na podstawie programu kształcenia

 

Wzór Formularza Sprawozdanie z realizacji kształcenia w 2016r. – na podstawie programu ramowego

 

 

(harmonogramy w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres )